Fra Risør Trebåtfestival 2008-2010

Trebåtfestivalens registerside

Alt stoff på denne siden som ikke er egenprodusert, er sakset fra "Aust Agder blad"-og "Agderposten", "Aftenposten", "Fædrelandsvennen", "Seilas", "Båtavisa" og "Båtliv". Takk for det!

***********************************************************************************************************************

25-års jubileumsfestival 2008.

 

Alt over er fre Aust Agder Blad 19/7, 22/7, 30/7, 31/7, 2/8 og 5/8 2008

***********************************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************************************

26. festival 2009

 

AAB23.07.09

***************************************************************************

AAB 01.08.09

***************************************************************************************************

AAB 06.08.09

************************************************************************************************************

AAB 11.08.09

*************************************************************************************************************************

Aust Agder blad "dagen derpå":

 

*************************************************************************************************''

 

**************************************************************************************************************************'

(Gjengitt etter tidligere avtale med Aust Agder blad - TAKK!)

**********************************************************************************************************************************************'

 

 

 

 

*****************************************************************************************************************************************************************

*******************************************************************************************************

1

Fra Agderposten06.07.09 (Håper på tilgivelse for spredning av innhold!)

************************************************************************************

Fra Aust Agder Blad 10.07.09

*****************************************************************************************'

 

'Fra Aust Agder Blad 29.07.09.

********************************************************************************************************

***************************************************'

***********************************************''''

***************************************'''

*************************************************''

Fra Aust-Agder Blad 6/8-09

***************************************'

Artikkelen fortsetter under.

 

***************************************'

***********************************************

 

**********************************Over: Fra Aust-Agder Blad*********************

 

 

 

Artikkelen fortsetter under.

 

Artikkelen fortsetter under.

 

Artikkelen fortsetter under.

 

*********************************************************

BÅTMAGASINET

*********************************************************************************************************'

Så var det dessverre slutt for i år og alle som fikk oppleve festivalen i år retter en stor takk til de to som stod ispissen for arrangementet: Daglig leder Jon Glørsen og styreleder ToveEsnault (over). Da er det bare å ønske velkommentil Risør Trebåtfestival 2010 fra 6. til 9. august.

(Og få med dere TallShip Race i Kristiansand helgen før!)

***********************************************************************************

Lokalavisen hadde som vanlig flott dekning etter festivalen (11.08.2009)

******************************************************************************************************

27. festval 2010

Så er diskusjonen/forberedelsene til neste års Trebåtfestival alt i gang (fra Aust Agder Blad 26.08.2009):

******

1

Fra Aust Agder Blad 01.09.2009, v/Steinar Ryvind

****************************************

Fra Aust-Agder Blad 16.01.10

*********************************************************************

Ved Steinar Ryvind, Aust Agder Blad.

Treåtfestivalen har lagt opp til et budsjett man håpet kan gi drøyt 3.4 millioner i inntekter

under årets festival. Men budsjettet har tatt utgangspunkt i de tidligere avtaler mellom

kommunen og festivalen. Torsdag vil formannskapet ta stilling til om det skal forkaste sitt

drøyt to uker gamle vedtak om å opprette en sponsoravtale med festivalen.Det skjer fordi

trerbåtfestivalens styre klart har tilkjennegitt at det ikke kan undertegne avtalen flertallet

i formannskapet sa ja til.

*********************************************************

"ZARITZA" og webmaster (med ryggen til) tar i mot Kanonjolla og "Berserk"

********************************************************************

*************************************************

Over: Risør kommunestyre snudde 180 grader og gikk inn for rådmannens forslag til kontrakt som Risør Trebåtfestivals styre kunne godta.

Styret for Risør Trebåtfestival.

Glade for bystyrevedtak.

Pressemelding fra styret: "Vi gleder oss over at bystyret stiller seg bak avtalen mellom Risør kommune og Risør Trebåtfestival. Avtalen er tydelig på formålet med festivalen og partenes ansvar, og det inspirerer med enstemmig politisk støtte til dette samarbeidsfoholdet.

Nå mobiliserer vi alle krefter for at sommerens arrangement vil være til glede for kommunens innbyggere og næringsdrivende, og ønsker alle velkommen som vil bidra til å gjøre 2010 til nok et minnerikt festivalår."

Styret i Risør Trebåtfestival: Tove Esnault, Johnny Torp, Ole-Jacob Broch, Michel Esnault, og daglig leder Jon Glørsen.

*********************************************

 

Fra "Aust Agder Blad" (nett) 23.05.10 - etter avtale.

******************************************************************************

 

Fædrelandsvennen 08.06.2010

*********************************

Fra Aust Agder Blad 18.06.2010

**************

********************************************************

Presseklipp etter 2010-festivalen.

Trebåtbygger:Odd Bjørn Jørgensen i Eikeli Trebåtbyggeri i Grimstad er bekymret for bransjens framtid. Han er blant de heldige som fortsatt har oppdrag og sier at trebåtfestivalen sørger for flere kunder.

Trebåtbransjen er døende.

 

Håper på ny tradisjon med haleshanty.

Populære barneverksted.

*****************************************

Fra BÅT-MAGASINET

*****************************************

 

 

Fra "Trygg på sjøen" (Redningsselskapet)

************************************************************************

Fra SEIL-magasinet 09.08.2010

********************************************************************************************************************************

Så var det slutt for i år og velkommen i 2011!!

***********************************************

1984-1986

1987-1989

1990-1991

1992-1993

1994-1995

1996-1998

1999-2000

2001-2002

2003-2004

2005-2007

2008-2010

2011

2012

2013

2014

2014-tegninger

2015

2016

2017